Změny v zásadách ověřování MFA

Upozorňujeme správce cloudových služeb, kteří ještě stále využívají „původní“ správu více-faktorového ověřování v Office 365, že je nutná migrace na „zásady metod ověřování v Azure Active Directory“ a to nejpozději do 30. září 2024.

Toto oznámení se vás tedy týká v případě, kdy máte nakonfigurované metody ověřování ve starších zásadách MFA a SSPR služby Azure Active Directory (Azure AD).

Dne 30. září 2024 bude ukončena možnost spravovat metody ověřování ve starších zásadách vícefaktorového ověřování (MFA) a samoobslužného resetování hesel (SSPR).

Před tímto datem bude nutné přejít na zásady Metody ověřování v Azure AD, které poskytují všechny stejné možnosti a navíc umožňují:

  • Centrálně spravovat metody MFA, SSPR a ověřování bez hesla.
  • Granulárněji zaměřit metody ověřování na skupiny uživatelů místo na všechny uživatele.
  • Přístup k bezpečnějším metodám ověřování, které budou součástí budoucích aktualizací této zásady.

Požadované akce:

Abyste se vyhnuli narušení služeb, převeďte metody ověřování ze zásad MFA a SSPR do zásad Metody ověřování do 30. září 2024.

  • Nápověda a podpora:
    Máte-li dotazy, podívejte se na odpovědi od odborníků z komunity na stránce Microsoft Q&A.
  • Pokud potřebujete technickou pomoc, vytvořte požadavek na podporu:

O klienty, kteří jsou v naší správě, se samozřejmě automaticky postaráme a celým procesem migrace je provedeme.

Odkazy na zdroje informací:

Přejít nahoru