Harmonizace cen produktů Microsoft v EUR

Vážení zákazníci,

před časem jsme vás již informovali o změnách cen seat-based licencí od 1.4.2023. Nyní pro vás máme podrobnější informace.

Microsoft plánuje provádět harmonizace cen v jednotlivých měnách vůči cenám v USD v pravidelných intervalech. V souvislosti s těmito změnami bychom vás rádi seznámili se způsobem, jakým budou tyto cenové harmonizace prováděny od nového fiskálního roku Microsoftu FY24 (od 1.7.2023), protože pro trh EU jsou produkty Microsoftu obchodovány výhradně v měně EUR, a tudíž se vás tyto harmonizace týkají.

Cenové harmonizace EUR vs. USD
Jakých produktů se harmonizace týká?

Harmonizace týká veškerých cloudových a on-premise produktů napříč celým prodejním portfoliem (všemi prodejními kanály). Změny se tedy obecně budou týkat jak Microsoft 365 licencí, tak Azure, tak ale i běžných licencí. Ne vždy se ale změna musí dotknout automaticky všech licencí, a ne vždy bude změna platná pro všechny prodejní kanály.

Jak často a kdy se bude harmonizace provádět?

Microsoft bude tyto harmonizace provádět pravidelně v půlročních intervalech, a to vždy k 1. září a k 1. únoru. V případě, že by došlo k rozkolísání kurzu měny vůči USD meziměsíčně ve větší než 15 % míře, může Microsoft přistoupit k úpravě ceny i dříve, tedy mimo tato stanovená data. V případě, že budou změny více než 5 %, lze očekávat, že Microsoft přistoupí k harmonizaci cen v dalším pravidelném intervalu.

Kdy bude Microsoft tyto změny oznamovat?

Změny v procentním vyjádření a kterých produktů se budou týkat budou vždy oznámeny s 60denním předstihem v rámci Partnerského portálu Microsoftu. U zákazníků s Azure předplatnými (mimo Azure Plan) bude změna cen oznamována standardně 30 dní před změnou ceny, tedy tak, jak to je běžné i nyní. Důležité: V rámci CSP a předplatného Azure Plan dochází k harmonizaci cen vůči USD pravidelně každý měsíc, proto u těchto předplatných nebude docházet ke skokovým harmonizacím cen oproti jiným kanálům, přes které lze Azure pořídit! O změnách Vás budeme samozřejmě informovat i my. Konkrétní ceny budou známy nejdříve 30 dní před plánovanou změnou.

Jakých měn se plánované změny týkají?

Změny se týkají všech měn, kromě amerického dolaru (USD). Nedotknou se tak například předplatných Azure Plan, které se každý měsíc počítají z USD. Ne u všech měn musí ale nutně dojít v plánovaném cyklu ke změně cen, závisí to na kurzu jednotlivých měn vůči USD.

Bude se vždy v rámci periody měnit cena produktů?

Nebude. Microsoft bude změnu cen zvažovat podle aktuálního vývoje kurzů jednotlivých měn a dotčených trhů, cena se tedy v plánovaném intervalu může navýšit, nemusí se vůbec měnit anebo se může i snížit. A jak již bylo uvedeno, změna se nemusí týkat všech měn v jednu chvíli.

Dotkne se změna cen již běžících předplatných, například ročního závazku v NCE?

Změna ceny se běžícího předplatného dotkne až při jeho výročí, tedy po celou dobu závazku bude garantována i původní nákupní cena a teprve až při výročí předplatného bude aplikována cena nová. Přirozeně, předplatných s měsíčním závazkem se bude i cena garantovat pouze jeden měsíc a nová cena bude aplikována hned při další měsíční obnově předplatného. U všech nově objednávaných předplatných již bude aplikována nová cena.

Od kdy budou změny platit?

Od začátku Microsoft FY24, tedy reálně budou poprvé aplikovány v září 2023.

Jakmile budou oznámeny změny cen k 1. září letošního roku (pravděpodobně červenec 2023) , připravíme pro vás informace, jak se před plánovanými cenovými změnami v maximální možné míře ochránit a jaké dopady mohou plánované cenové změny mít.

V případě Vašich dotazů jsme Vám samozřejmě k dispozici už nyní.

 

Přejít nahoru