Microsoft GDAP

Změny v delegované správě u tenantů Microsoft

Vážení zákazníci, 

jak jsme vás již informovali dříve, připomínáme, že 22. května 2023 byl zahájen přechod delegovaných oprávnění správce (DAP) na granulární delegovaná oprávnění správce (GDAP) pro tenanty zákazníků společnosti Microsoft.

Všichni naši zákazníci již byli automaticky převedeni na nový model delegované správy GDAP. Pokud budete provádět kontrolu vztahů s partnery, ve vašem Microsoft tenantu, uvidíte tam 2 nové záznamy GDAP. První je záznam naší společnosti a druhý je distributora předplatných Microsoftu.

V rámci přechodu řízeného společností Microsoft zahájí společnost Microsoft po navázání vztahu GDAP se zákaznickým tenantem proces odstranění DAP již 30 dní od data přechodu. Data přechodu z DAP na GDAP u koncových zákazníků jsou následující:

  • 25. května 2023 Malajsie (DAP ještě nebyl odstraněn, ale očekává se, že bude odstraněn do konce července).
  • 15. června 2023 – 16. července 2023 USA, Kanada, Velká Británie, Evropa, Indonésie, Thajsko, Singapur a Austrálie.
  • 10. července 2023 – Nový Zéland

U všech vztahů, které byly převedeny z DAP na GDAP (distributor koncovému zákazníkovi nebo partner koncovému zákazníkovi) před přechodem vedeným společností Microsoft z důvodu iniciace partnera, odstraní společnost Microsoft zbývající vztahy DAP počínaje červencem 2023.

S odstraněním DAP zůstane zachováno propojení vztahů s prodejci, které nám a distributorovi umožní poskytovat licence tenantům z řad koncových zákazníků. Pokud se po odstranění DAP vyskytnou problémy s poskytováním licencí, neprodleně kontaktujte podporu.

Podrobné informace o GDAP:

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na svého obchodního zástupce naší společnosti nebo kontaktujte podporu.  

Přejít nahoru